مصاحبه نماینده دبی محورسازان چی چست
روز حمل و نقل
دستگاه جوش رباتیک محور fox
نمایشگاه قطعات خودرو و صنایع وابسته تهران غرفه محورسازان چی چست
تریلر سه محور یخچالی
تریلر سه محور یخچالی
نمایشگاه تهران
تریلر کمپرسی
تریلرهای چادری
تولید تجارت - شرکت مارال صنعت