حرکت گروه صنعتی مارال در جهت افزایش کیفیت خدمات شهری

حرکت گروه صنعتی مارال در جهت افزایش کیفیت خدمات شهری در ایران

حرکت گروه صنعتی مارال در جهت افزایش کیفیت خدمات شهری

لزوم نوسازی و افزایش خودروهای ناوگان مدیریت پسماندها شهری .

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مارال، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری ارومیه در نشستی صمیمانه با مدیر عامل گروه صنعتی مارال به بررسی معضل فرسودگی و کمبود خودروهای حمل زباله سازمان مدیریت پسماندها شهری پرداخته و سپس از سالن تولید و بازسازی اتوبوس‌ و ماشین آلات شهری و همچنین سالن‌های مجموعه صنعتی مارال بازدید نمودند.

مارال پیشروی صنعت حمل نقل کشور

 


سایر اخبار

کارآفرینی که ثروتش را در راه آموزش هزینه میکند

محمد رضا رستمی مصداق کسی است که ماهیگیری یاد میدهد و برایش آموزش پرسنل مهمترین عنصر تولید است.

تانکرهای حمل سوخت چهار مواد مارال

تانکرهای حمل سوخت چهار مواد مارال، مخصوص حمل نفت سفید، بنزین، گازوئیل