فلسفه آموزش در صنعت

درحال حاضر آموزش کارکنان در سازمان­ های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است، زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است .این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را ، عصر نیم عمر اطلاعات نامیده­ اند. آموزش همواره به عنوان وسیله ه­ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات مدیریت مدنظر قرار می ­گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان و بهره ­گیری هرچه موثرتر از نیرو،

بی­ شک آموزش یکی از مهم ترین و موثر ترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان به شمار می ­رود.

برای آموزش در صنعت آثار زیادی مطرح می ­شود که برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:

  • هزینه­ های تولیدی را به حداقل ممکن کاهش می­ دهد.
  • عملکرد فردی، تیمی و مشارکتی را بر حسب کیفیت، سرعت و به طور کلی بهره­ وری بهبود می­ بخشد.
  • انعطاف عملیاتی را به وسیله توسعه دامنه مهارت­ های ارائه شده به پرسنل را بهبود می ­بخشد.
  • امتیازات سازمان را برای جذب و نگهداری پرسنل شایسته افزایش می­ دهد.
  • توانمندی و شایستگی منابع را بالا می ­برد.
  • به افزایش سطح ادراک تغییرات صنعتی-سازمانی کمک می­ نماید و دانش و مهارت­ های لازم را برای پرسنل به منظور تطبیق با شرایط جدید مهیا می ­کند.